NO-CAL avkalkare - den miljövänliga kalklösaren

 

I allt vatten finns kalk i olika kemiska föreningar, t.ex kalciumkarbonat. Denna bildar kristaller vilka fastnar på rörens innerväggar och då särskilt i apparater där vatten värms upp, t.ex. i tvättmaskiner eller varmvatten- beredare. Kalken isolerar och uppvärmningen blir mer energikrävande. Vattenkranar och blandare kärvar med droppande kranar som följd. Duschutrymmen och kastruller får en beläggning som är svår att få bort. Ju mer kalk det finns i vattnet desto hårdare vatten, och därmed ökad kalkbeläggning i vattensystemet.
Det elektriska fältet som alstras av NO-CAL kalklösare slår sönder kristallgittret och delar upp kalciumkarbonatet i kalcium och kolsyra. Kalcium i denna form avlagrar sig inte, och den frigjorda kolsyran försöker binda sig med en redan avlagrad kalciummolekyl längre fram i rörsystemet, vilket gör att även en gammal kalkavlagring löses upp med tiden och följer med ut i avloppet. Kalkhalten i vattnet förblir oförändrad, men övergår till andra former.
Denna metod att förhindra kalkavlagring kräver endast en mycket enkel installation, är miljövänlig, energisnål och påverkar inte vattnets smak. Dessutom kan man dosera disk och tvättmedel snålare.
Vattnet känns mjukare, likaså kläder och nytvättat hår. Tack vare minskad kalkbeläggning inuti rören, så får bakterier och mikroorganismer sämre förutsättningar att etablera sig och minskar alltså. Klarar i de flesta fall att rensa även hårt igenkalkade rör så att ett kostsamt rörbyte undviks.
NO-CAL avkalkare kräver inga ingrepp i rörsystemet, den monteras med två slangklämmor på inkommande vattenledning, helst före vattenmätaren. Bästa resultat erhålles om vatten- ledning är av plast. Energiförbrukningen är max.2 W och kostar ca.15 kr per år.
Slangklämmorna fungerar som elektroder och monteras enkelt med skruvmejsel på såväl lod som vågräta rör. Elektronikenheten monteras vattenskyddad på väggen i närheten, för anslutning till 220/230 V vägguttag. Lysdioden blinkar när enheten är i funktion.
NO-CAL levereras komplett med kablar, slangklämmor och nätsladd med stickkontakt. Monteringsanvisning ingår, 4 års garanti. NO-CAL avkalkare klarar vattenflöden på upp till 50 liter/minut och kan monteras på rör med diameter 15-50 mm. Ange vid beställning vilken rördiameter (12 – 22,  24 – 44,  40 – 60 mm) som önskas.  Levereras för större rördiametrar på begäran.
NO-CAL kalklösare har en mycket god effekt på de allra flesta vattenkvalitéer.
NO-CAL avkalkare lämpar sig för villor, bondgårdar, kiosker, fritidshus m.m.

PRIS: 1200 kr inkl moms. Porto &  pfsk. avg. tillkommer. Portofritt vid förskottsbetalning

INKOPPLING AV KALKLÖSAREN
Slangklämmorna bör anslutas till inkommande vattenledning så tidigt som möjligt, gärna före vattenmätare men efter hydrofor och eventuellt vattenfilter.
Första tiden följer lösryckta kalkflagor med, så man bör rengöra silar som kan sättas igen några gånger under det första året i drift.
Linda aluminiumfolietejpen ca.1,5 varv på 2 ställen, ca. 6 cm. från varandra (tejpens närmaste kanter) Placera klämmorna(valfri polaritet) mitt i vardera tejpen.
Dra åt försiktigt, så att det sitter nätt och jämnt.


SKÖTSEL
Den är skötselfri, men om det både är fuktigt och extremt smutsigt kan det behövas rengöring mellan klämmorna, annars kan effekten minska. Bara fukt eller bara smuts påverkar ej funktionen.


AQUAMETER AB, Riksrådsvägen 94, 128 39 SKARPNÄCK
Bankgiro 279-6928
e-post: sten.sjoberg@aquameter.se
Tel: Jan Du Rietz: 070-753 01 84   Sten Sjöberg: 070-591 44 03